Bordro ve Özlük Yönetimi

İş gücünüzü daha etkili bir şekilde yönetmek ve yasal riskleri sıfırlamak için sunduğumuz özlük yönetimi hizmetimizle işletmenizin mali ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilirsiniz. Sağladığımız özel çözümlerle özlük yönetimi ve arşivleme süreçlerinizi kolaylaştırıyoruz. Aşağıda sunulan hizmetlere genel bir bakış:

• Ücret Bordrosu Oluşturma:

Çalışanların aylık puantaj verilerine göre ücret bordrolarının oluşturulması.

• Maaş Avansları ve Borç Takibi:

Aylık maaş avansları, uzun vadeli borçlar gibi ödemelerin takip edilmesi.

• Bordro İcmalleri ve Muhasebe Fişi Hazırlama:

Bordro icmallerinin hazırlanması ve muhasebe fişlerinin oluşturulması.

• İşten Çıkış İşlemleri:

İşten çıkışlarda tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve çıkış evraklarının hazırlanması.

• Maaş Ödemeleri ve Banka Dosyası Hazırlama:

Maaş ödemeleri için banka dosyasının hazırlanması.

• Muhtasar Beyanname Paketi Gönderme:

Muhtasar Beyanname Paketinin resmi kurumlara gönderilmesi.

• Zorunlu BES İşlemleri ve Ücret Maliyet Tabloları:

Zorunlu BES işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve genel ücret maliyet tablolarının hazırlanması.

• Resmi Kurumlara Bildirim:

Resmi kurumlara verilecek belgelerin yasal süresinde online olarak bildirilmesi.

• Yasal Kesinti ve Vergi Hesaplamaları:

Yasal kesintilerin ve vergilerin doğru bir şekilde hesaplanması ve ödenmesi.

• İzin ve Hastalık Takibi:

Çalışanların izin ve hastalık süreçlerinin takibi.

• Dijital Bordro Görüntüleme Yazılımı:

Çalışanların tüm özlük dosyalarını ve bordrolarını görüntüleyip işlem yapabilecekleri web tabanlı bir uygulama.

• İşten Ayrılma Süreci Yönetimi:

İşten ayrılma süreçlerinin etkin bir şekilde yönetimi.

• Hukuki Uyum ve Raporlama:

Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak düzenli raporların hazırlanması.

• Çalışan Memnuniyeti ve Verimlilik Artışı:

Otomatize edilmiş bir bordro ve özlük yönetim sistemi, işletmelerin verimliliğini artırır ve personel yönetimi süreçlerini hızlandırır.

• Kaynak Yönetimi:

Bordro ve özlük yönetimi, işletmelerin çalışanlarıyla ilgili tüm mali ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olan kritik bir işlevdir. Doğru bir şekilde yönetildiğinde, işletmelerin hukuki uyumu sağlamalarına, çalışan memnuniyetini artırmalarına ve operasyonel verimliliklerini optimize etmelerine yardımcı olur.