İşe Alım

İŞE ALIM DANIŞMANLIĞI NEDİR?

İşe alım danışmanlığı, şirketlere işe alım süreçlerini yönetme ve geliştirmelerine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Profesyonel işe alım danışmanları, deneyimleri ve uzmanlıklarıyla şirketlerin rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağlar. Doğru yetenekleri çekme, seçme ve işe alım süreçlerini optimize etme konusunda önemli bir rol oynarlar.

NE YAPIYORUZ?

• İş Analizi ve Pozisyon Profili Oluşturma:

İhtiyaçlarınıza uygun olarak pozisyonları analiz eder ve iş tanımlarını ve sosyal paketi tam ve doğru bir şekilde oluştururuz.

• Aday Portföyü Oluşturma:

Potansiyel adayları belirler ve bir aday portföyü oluşturarak hızlıca ihtiyaçları karşılamaya hazır adaylara ulaşırız.

• İlan Oluşturma ve Yayınlama:

İş ilanlarını oluşturur ve uygun platformlarda yayınlarız.

• Aday Değerlendirme:

Başvuruları değerlendirir, adayları ön elemeye tabi tutar ve mülakatlar için uygun adayları belirleriz.

• Mülakat Süreci Yönetimi:

Mülakatların planlanması, düzenlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini yönetiriz.

• Envanter ve Yabancı Dil Testi:

Role uygun iş kişiliği envanterleri ve yabancı dil testleri uygular, yorumlar, raporlarız.

• Referans Kontrolü:

Adayların referanslarını tüm gizlilik kurallarına uygun olarak kontrol eder ve objektif rapor hazırlarız.

• İş Teklifi:

Seçilen adaylara iş teklifi yapar ve işe başlama sürecini yönetiriz.

• İşe Alım Sürecinin İyileştirilmesi:

İşe alım süreçlerini gözden geçirir ve şirketin gelecekteki ihtiyaçlarına uygun olarak iyileştirmeler öneririz.

AVANTAJLARIMIZ NELER?

• Uzmanlık:

İşe alım danışmanlarımız, işe alım süreçleri konusundaki uzmanlıkları ile sürecin yönetimini en yüksek profesyonellikle sağlarlar.

• Zaman ve Kaynak Tasarrufu:

Şirketinizin zaman ve kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı oluruz.

• Aday Havuzu Oluşturma:

Sürekli bir aday havuzu oluşturarak ihtiyacınız olduğunda hızlı çözümler sunarız.

• İnovasyon ve Gelişme:

Tüm dünyada sektörel gelişmeleri takip eder ve size yenilikçi stratejileri öneririz.